AVG voor de zorg

Wij zorgen dat uw organisatie aan aan alle eisen van de AVG voldoet


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf die datum geldt in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Hiermee moeten onder andere, alle zorginstellingen aan de eisen van de AVG voldoen.

De Tamarinde heeft een team van rechtenstudenten voor u klaar staan. Zij maken in opdracht een analyse van uw werkprocessen en schrijven op grond daarvan een privacy-handboek. De Tamarinde werkt samen met een gespecialiseerd advocatenkantoor, zodat u zeker kunt zijn van betrouwbare adviezen.

Hoe doen wij dat?

De Tamarinde biedt een win-win voor opdrachtgevers in de zorg en studenten. Wij komen een dagdeel bij u langs om alle gegevensstromen in kaart te brengen.

 • Dit doen we door uw hele proces (van aanmelding tot facturatie) in een schema te vangen.

 • Bij elke stap in het proces wordt er gekeken naar welke gegevens er verwerkt worden, hoe die verwerking van data verloopt en welke beveiligingsmaatregelen er zijn.

 • Nadat het hele proces in kaart is gebracht, wordt er een uitgebreide analyse opgesteld. In deze analyse wordt omschreven welke categorieën gegevens er worden verwerkt, welke (wettelijke)grondslagen er voor die verwerkingen zijn en hoe de gegevens beveiligd worden.

 • Indien er in deze fase verbeterpunten worden geconstateerd, wordt er een advies opgesteld om uw organisatie AVG-proof te maken.

 • Tot slot komt onze AVG-student nog een dagdeel langs om de nodige uitleg en toelichting te geven en een awareness-traject op te zetten.

Kosten AVG

Uw organisatie AVG-proof maken is altijd een maatwerk traject. De kosten die hier aan vast zitten, zijn afhankelijk van de grote en complexiteit van de organisatie. Door met studenten te werken bespaart u aanzienlijk op de kosten van arbeid.

Waar nodig hebben de studenten back-up van ervaren professionals of kunnen de studenten opschalen naar professionals.

Klik hier voor contact of informatieaanvraag

De Functionaris Gegevensbescherming (FG)


Als zorginstelling werkt u met een bijzondere categorie persoonsgegevens. Dat heeft als gevolg dat er een Functionaris Gegevensbescherming bij de Autoriteit Persoonsgegevens bekend moet zijn.

 • De FG houdt toezicht op de naleving van de AVG en is contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • De FG moet altijd op de hoogte zijn van alle geldende privacy wet- en regelgeving en de gevolgen die dat voor uw organisatie heeft.
 • De FG dient veel kennis van wet- en regelgeving te hebben. Kennis die u waarschijnlijk niet in huis heeft of te kostbaar is om door een professional uit te laten voeren.

Klik hier voor contact of informatieaanvraag
Voorziet De Tamarinde ook in een Functionaris Gegevensbescherming?
 • De Tamarinde kan u hier ook bij helpen. Wij bieden, al naar gelang de grote van de organisatie, een FG-abonnement aan. De student die de analyse gemaakt heeft, kunnen wij aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze weet immers al hoe uw hele organisatie in elkaar zit!
Maar, wat doet die FG dan?
 • De aangemelde student/FG houdt toezicht op de naleving van de AVG. Dit doen we in eerste instantie door het blijvend creëren van ‘awareness’ én door minimaal een keer per jaar een audit af te nemen.
 • Daarnaast beoordeelt de student eventuele datalekken en handelt deze af.
 • De student wordt uw vaste overlegpartner voor alle privacy gerelateerde vraagstukken.

Informatie AVG

Wilt u meer weten over onze diensten of bent u benieuwd naar de kosten?
Neem dan contact met ons op, v
ia:
- e-mail: 
AVG@tamarinde.work
- of bel 
met 06 40 50 28 13, we helpen graag!

Contactformulier voor informatieaanvraag: Klik hier