De CollegeReeks

Manouk SteijnKennis

De Tamarinde organiseert periodiek scholingsbijeenkomsten om de kwaliteit te borgen. Tijdens deze groepsbijeenkomst wordt er door de studenten casuïstiek ingebracht … Lees Meer