Yanna aan het woord

Manouk SteijnInterview

De Tamarinde is een collectief van studenten die zich tijdens hun studie hebben verenigd om praktijkervaring op te kunnen doen. Iedere week spreken wij een van hen. Deze week sprak ik Yanna Loogman.

Yanna Loogman

Yanna ging als één van de eerste studenten aan de slag via De Tamarinde. Ze is 21 jaar oud en heeft vorig jaar haar bachelor Psychologie afgerond. Op dit moment is Yanna bezig met twee masters en probeert zij ondertussen zoveel mogelijk werkervaring op te doen. Het is soms behoorlijk aanpoten om haar studie, werk en vrije tijd te balanceren. Toch zou ze het werk bij de Tamarinde niet op willen geven en voelt ze zich hier helemaal op haar plek.

“Het is erg uitdagend om je opgedane kennis in de praktijk toe te passen.”

“Ik volg momenteel de masters Klinische Ontwikkelingspsychologie en Klinische psychologie. In de master Ontwikkelingspsychologie focus je op kinderen zelf en hoe zij zich ontwikkelen gedurende de kindertijd en daarna. Daarnaast leer ik in mijn master Klinische psychologie veel over stoornissen bij volwassenen. Dit gebeurt onder andere door te kijken naar therapieën en andere soorten interventies. In beide masters sta je stil bij welke psychische stoornissen mensen kunnen hebben, hoe deze zich kunnen ontwikkelen en hoe je hier het beste mee om kan gaan. Deze masters zijn dus erg breed, wat ik erg leuk vind. Voor nu heb ik nog geen concrete toekomstplannen voor na mijn masters. Ik ben zoveel mogelijk aan het exploreren nu het nog kan, omdat ik er nog niet helemaal uit ben waar mijn interesses precies liggen. Als ik alles in één keer zou halen in de planning zoals ik die nu voor ogen heb, dan ben ik namelijk nog maar 23 jaar wanneer ik alles afgerond heb. Ik heb hier dus nog alle tijd voor en ondertussen kan ik bij de Tamarinde relevante werkervaring opdoen.”

Werken bij Ons Tweede Thuis
“Via De Tamarinde ben ik werkzaam geweest bij twee verschillende zorgaanbieders: Stichting De Linde en Ons Tweede Thuis (hierna: OTT). Bij OTT was ik werkzaam op locatie Floriande. De Floriande is een dagbestedingslocatie waar ik de diensten op invalbasis invulde. De werkzaamheden waren afhankelijk van de planning van de dagbesteding. Dit maakt het werk erg afwisselend. Meestal gingen de cliënten overdag knutselen of kregen ze andere taken toebedeeld. In dat geval zorgde ik dat alles klaarlag voor hen en vervolgens konden ze de hele dag naar mij toekomen voor vragen of hulp. Dan help je hen met de klusjes of loop je een rondje buiten als ze daar behoefte aan hebben. Dit maakt dat je de hele dag wel bezig bent maar ervaar je het werk niet als erg zwaar.”

“Het geeft erg veel voldoening.”

“In mijn studie werd er weinig focus gelegd op mensen met een LVB (lichtverstandelijke beperking, red.) hoewel dit erg vaak voorkomt in combinatie met andere stoornissen. Ik kon de voorkennis die ik heb vanuit mijn studie – met als belangrijkste les dat ieder mens anders is en dat situaties vaak erg complex kunnen zijn – dan ook goed toepassen in mijn werk met de LVB-doelgroep. In de praktijk leer je pas echt hoe je het beste met de mensen om kan gaan, en het is erg uitdagend om je opgedane kennis in de praktijk toe te passen. Je moet flexibel zijn en je kunnen aanpassen aan de situatie. Dit gaat tot nu toe erg goed en dat geeft dan ook veel voldoening.”

“Soms zijn de stappen die je richting het doel zet heel groot, maar je leert ook de kleine stappen erg te waarderen.”

Werken bij Stichting De Linde
“Het werk via Stichting De Linde ziet er heel anders uit. Hier werk ik niet op locatie maar in de ambulante begeleiding. Je werkdag is afhankelijk van de behoeften van de cliënt en welke doelen deze persoon in overleg met de zorgcoach heeft gesteld. Je bekijkt welke doelen de hoogste prioriteit hebben zodat je de begeleiding zo effectief mogelijk kan maken. Het gaat er uiteindelijk om dat de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig kan leven met minimale ondersteuning, daar werk je naartoe. Soms zijn de stappen die je richting het doel zet heel groot, maar soms zijn ze ook erg klein. Dit verschilt dan per persoon en situatie, maar hierdoor leer je de kleine positieve stappen te waarderen.” 

“Het fijne bij De Tamarinde is dat je een heel breed aanbod aan cliënten krijgt in de werkzaamheden.”

“Wat betreft doelgroep heb ik nog geen voorkeur voor de toekomst. Ik merk dat ik bij veel doelgroepen veel leer en ook erg veel interessant vind. Daarom probeer ik mij tijdens de studie zo breed mogelijk te oriënteren. Het fijne bij De Tamarinde is dat je een heel breed aanbod aan cliënten krijgt in de werkzaamheden. Zo kun je soms een cliënt van oudere leeftijd treffen die het enkel fijn vindt om eens per week een maatje over de vloer te krijgen die met hem gaat wandelen zodat hij zich minder alleen voelt, maar vervolgens kan het zo weer zijn dat je een cliënt hebt die een intensievere zorgvraag heeft. Die help je dan bijvoorbeeld met het opstarten van zijn dag, het ondersteunen tijdens het afkicken of met het regelen van de financiën.” 

“Zo kom je samen met de andere studenten tot nieuwe inzichten.”

Ervaring bij De Tamarinde
“Het team waar we bij de Tamarinde inzitten is erg fijn. Uiteindelijk zit je toch met zijn allen in hetzelfde schuitje dus heb je ook veel aan elkaar. We hebben elke laatste woensdag van de maand een groepsbijeenkomst waar je eventuele problemen waar je in de praktijk tegen aanloopt naar voren kunt brengen en deze met zijn allen bespreekt. Zo kom je samen met de andere studenten tot nieuwe inzichten en vaak haalt dit je uit de tunnel waarin je denkt dat je alles al hebt geprobeerd. Ook zijn deze avonden erg gezellig omdat deze altijd afgesloten worden met een hapje en een drankje, waardoor je elkaar ook weer beter leert kennen en er een echte band ontstaat onderling. Hierdoor lijkt het ook alsof je niet aan het werk bent, ondanks dat dit wel het geval is. Dit brengt dan ook al direct een erg fijne sfeer met zich mee. Op de korte termijn hoop ik in ieder geval mijn diploma’s te halen en zoveel mogelijk werkervaring op te doen!”