De CollegeReeks

Manouk SteijnKennis

De Tamarinde organiseert periodiek scholingsbijeenkomsten om de kwaliteit te borgen. Tijdens deze groepsbijeenkomst wordt er door de studenten casuïstiek ingebracht en besproken onder leiding van een professional. Zo leren de studenten van en met elkaar. Ondertussen is er een ervaren zorgprofessional bij die de bijeenkomst voorzit en de studenten helpt met al hun vragen.

Daarnaast biedt De Tamarinde de studenten, in samenwerking met Stichting De Linde, extra kennis aan. Dit gebeurt onder de CollegeReeks.

Stichting De Linde biedt een programma aan deskundigheidsbevordering door middel van themacolleges. De gastsprekers die uitgenodigd worden, zijn veelal hoogleraren of specialisten in hun vakgebied. Op deze avonden worden verschillende thema’s behandeld. Er komen vragen aan bod als; wat is een licht verstandelijke beperking en hoe ga je daar het beste mee om? Wat doe je met agressief gedrag? Hoe gaan we er voor zorgen dat de zorg betaalbaar blijft? En nog veel meer interessante onderwerpen!

Aankomende maand zal Margo Trappenburg haar kennis met ons delen. Margo Trappenburg is bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk’ op de Universiteit voor Humanistiek en universitair hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschappen op de Universiteit Utrecht.

“Ik ben voorstander van de verzorgingsstaat en hecht vooral veel waarde aan collectieve solidariteit.”

Margo Trappenburg neemt de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving onder de loep. De verzorgingsstaat was een samenleving met veel professionele zorg en gespecialiseerde organisaties, gebaseerd op passieve solidariteit; via het belasting- en premiebiljet, waar de participatiesamenleving een inclusieve samenleving, gebaseerd op actieve solidariteit, is geworden.

Margo Trappenburg

Met de CollegeReeks beoogt Stichting De Linde om meer kennis te delen met inter- en externe partijen. De Tamarinde is dan ook erg blij dat de zorgstudenten deze colleges bij kunnen wonen en deze extra kennis over verschillende onderwerpen opdoen.