Trauma en LVB

Manouk SteijnTrauma

Mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) die langdurend in zorg zijn in de GGZ, ervaren meer traumatische ervaringen in hun leven dan mensen zonder aanwijzing van een LVB. Maar liefst 86 procent heeft ooit een trauma meegemaakt, bleek uit eerder onderzoek. Onderzoeker en psychiater Jeanet Nieuwenhuis van VGGNet pleit ervoor dat zorgprofessionals meer oog hebben voor PTSS en een laag IQ. En zeker voor de combinatie ervan.

Zo gaf een collega van mevrouw Nieuwenhuis aan: “Wanneer we onvoldoende aandacht hebben voor iemands verleden, lopen mensen een verhoogd risico langdurend in de psychiatrie verzeild te raken. Wanneer de diagnose niet klopt, dan slaat de behandeling ook niet aan. En wanneer de diagnose wel juist is, maar het IQ is lager dan de zorgprofessionals denken, heeft de behandeling ook onvoldoende effect. Hierdoor kan iemand onnodig lang in zorg blijven.” 

Deze conclusie en de onderzoeken van mevrouw Nieuwenhuis zijn gezien de doelgroep van Stichting De Linde enorm relevant en deze kennis willen wij graag met jullie delen. Op 15 september zal zij in de vorm van een webinar ons meer vertellen over haar bevindingen. 

Meld je aan door een mail de sturen naar collegereeks@stdl.nl onder vermelding van jouw naam en mailadres!