Partners


Samenwerken voor een beter resultaat

De Tamarinde werkt samen met verschillende partijen binnen en buiten de gezondheidszorg.

Partners, specifiek gekozen om bij te dragen aan een goede dienstverlening en zorg. Het zijn professionals die aansluiten bij de visie en missie van De Tamarinde.

Lerend netwerk
De Tamarinde vormt samen met verschillende instellingen een lerend netwerk. Met Stichting De Linde en De Portuur vindt veel kennisuitwisseling plaats.

Stichting De Linde

Stichting De Linde uit Haarlem, helpt mensen met een verstandelijke beperking met het zelfstandig wonen.

Als een van de weinige zorginstellingen in Nederland biedt De Linde uitsluitend ambulante zorg, die deels geleverd wordt vanuit zelfstandige zorgcoöperaties.

De Tamarinde biedt met een groep van gemotiveerde zorgstudenten extra ambulante handjes voor Stichting De Linde. De studenten krijgen hun eigen cliënten toebedeeld en leveren woonbegeleiding onder toeziend oog van de zorgprofessionals van De Linde.

Klik hier voor contact of informatieaanvraag

Stichting Ons Tweede Thuis

Stichting Ons Tweede Thuis is er voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel. Zij werken aan een goed leven voor mensen met een beperking.

Bij Ons Tweede Thuis helpt De Tamarinde daar waar het kan. Onze zorgstudenten werken op verschillende locaties van Ons Tweede Thuis en begeleiden zowel intra- als extramuraal cliënten!

Klik hier voor contact of informatieaanvraag

De Hartekamp Groep

Iedereen wil genieten, ontspannen en ontwikkelen. Op z’n eigen wijze en binnen z’n eigen mogelijkheden. Voor mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag is dat niet altijd eenvoudig. Maar het is wel degelijk mogelijk. Met de juiste begeleiding en op de juiste plek kunnen ook zij zich prettig, nuttig, gewaardeerd en thuis voelen. De Hartekamp Groep helpt hierbij.  

De Tamarinde helpt op verschillende locatie van De Hartekamp Groep. 

Klik hier voor contact of informatieaanvraag

Partner informatie

Wilt u meer weten over onze samenwerkende partners?
Neem dan contact met ons op, v
ia:
- e-mail: 
info@tamarinde.work
- of bel 
met 06 40 50 28 13, we helpen graag!

Contactformulier voor informatieaanvraag: Klik hier