Groepscoaching

Om de kwaliteit van de geleverde zorg te waarborgen, verzorgt De Tamarinde groepcoachingsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden periodiek georganiseerd waar alle studenten van De Tamarinde Zorg Coöperatie samenkomen. Tijdens deze groepsbijeenkomst wordt er door de studenten casuïstiek ingebracht en besproken onder leiding van een professional. 

Wij van De Tamarinde hechten veel waarde aan de bijeenkomsten. Dit is het moment waar de studenten alle punten waar zij in de praktijk tegen aanlopen kunnen bespreken met zijn of haar medestudenten. Zo leren de studenten van en met elkaar. Op die manier wordt het groepsverband van het gehele team op een laagdrempelige manier gestimuleerd en leren de (nieuwe) studenten elkaar kennen. Ondertussen is er een ervaren zorgprofessional bij die de bijeenkomst voorzit en de studenten helpt met al hun vragen. 

Op die manier wordt ervoor gezorgd dat er altijd met een frisse blik gekeken wordt naar een probleem en er verschillende oplossingen aan het licht komen.