Voor Zorgaanbieders

Betaalbare ambulante zorg en begeleiding


Professionele zorg

De vraag naar ambulante zorg en begeleiding neemt toe. Tegelijk staan de budgetten onder druk.

Dat vraagt om een flexibeler organisatie en uitvoering van onder andere thuiszorg en de begeleiding van zelfstandig wonende cliënten met (lichte) verstandelijke en/of psychische beperkingen.

De Tamarinde brengt vraag en aanbod in de ambulante zorg bij elkaar. De Tamarinde zoekt en begeleidt (gevorderde) zorg-studenten om onder regie van de zorgaanbieder te bieden wat nodig is. Betrokken, flexibel en professioneel.

Daarnaast helpen we graag bij het anders organiseren van zorg! We kunnen adviseren en bijstaan bij het veranderen van uw organisatie. Opschalen wanneer dat moet en afschalen wanneer dat kan!

De studenten doen hun werk vanuit een door henzelf bestuurde zorgcoöperatie. De opdrachtgever betaalt enkel de daadwerkelijk geleverde en declarabele zorguren en factureert deze aan de coöperatie. Eenvoudiger kan het niet!


De beste begeleiding

De administratieve wereld rondom de zorg is als bekend; complex.
Wij bieden daarvoor de optimale begeleiding.

 • Bemiddeling, advies en dienstverlening
 • Opzetten van een flexibele en betrouwbare arbeidsschil
 • Hoge kwaliteit, lage kosten
 • Nieuwe impulsen door betrokken, creatieve en goed opgeleide jonge mensen
 • Financiële afspraken op maat (uurtarieven, aanneemsom)
 • All-in tarief, geen sociale en fiscale risico's ('DBA-proof')
 • In de praktijk kennismaken met potentiële toekomstige collega's
 • Gemakkelijke entree tot kennis bij universiteiten en hogescholen
 • Altijd een professionele partij naast de studenten; De Tamarinde!

Cliënten in de zorg

Veel cliënten, in de meeste gevallen ouderen of mensen met een beperkingen, waarderen het contact met jonge, gemotiveerde mensen.

Zeker als – zoals bij studenten het geval is – de zorgverlener flexibel is, snel van begrip, tijd heeft voor een praatje en als het zo uitkomt bereid is om iets extra's of iets anders te doen.


Goed en waardevol zorgcontact

De studenten doen hun werk zelfstandig, in overleg met de cliënt. Op de achtergrond zorgen De Tamarinde, het sociaal team en/of de zorgverlener voor steun, advies en begeleiding. Een solide basis onder een betekenisvol contact.

 • Jonge, gemotiveerde en flexibele zorgverleners
 • Tijd voor een praatje of iets extra's
 • Betrouwbare achterwacht, professionele begeleiding

ZZP-er in de zorg?

Werkt u als ZZP-er in de zorg? Graag nodigen wij u uit contact met ons op te nemen om samen te verkennen hoe we uw kennis en ervaring kunnen inzetten in het vernieuwende zorgconcept van De Tamarinde.

Klik hier voor contact of informatieaanvraag

Vrijwilliger? Mantelzorger?

In Nederland zijn heel veel mensen actief als mantelzorger of vrijwilliger. Daar mogen we best trots op zijn. Maar we moeten ervoor waken niet teveel van hen te vragen. De zorgcoöperatie zorgt voor de goede balans. Door het werk beter te verdelen. En door er in veel gevallen ook gewoon wat voor te betalen. 

Klik hier voor contact of informatieaanvraag

Nieuw: AVG? Wij regelen het voor u.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 
Alle zorginstellingen in Nederland moeten aan de eisen van de AVG voldoen. De Tamarinde heeft een team van rechtenstudenten voor u klaar staan!